Kwaliteitszorg

Handelingsgericht werken volgens de 1-zorg route
 

Het uitgangspunt bij de 1-zorg route is het met het onderwijs aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om een bepaald (leer)doel te bereiken. De leerkracht begint met het verzamelen van gegevens, toetsresultaten, belemmerende/stimulerende factoren en formuleert de onderwijsbehoeften. Deze gegevens worden verwerkt in een groepsoverzicht. Op basis van dit overzicht deelt de leerkracht de kinderen in drie groepen in. In elke groep zitten kinderen met een nagenoeg dezelfde onderwijsbehoefte, zodat er drie instructiegroepen ontstaan.(zorg, basis en plus).

Vervolgens wordt er een plan gemaakt voor de komende periode. Aan het einde van de periode wordt het plan geëvalueerd en wordt er weer een nieuw plan gemaakt. Zo ontstaat er een cyclus van handelingsgericht werken.    

Als voorbeeld een beschrijving van een rekenles: De juf of meester begint met de hele groep. Eerst wordt er een rekenactiviteit kort herhaald, bijvoorbeeld de tafelsommen. Daarna vertelt de juf of meester wat voor sommen ze die dag gaan leren. Met behulp van het smartboard wordt de nieuwe rekenmoeilijkheid aan de hele groep uitgelegd. De kinderen die in de basisgroep en in de plusgroep zitten gaan vervolgens zelfstandig het geleerde inoefenen.
Zij gaan de sommen zelfstandig maken. De juf of meester legt de nieuwe rekenmoeilijkheid nog een keer uit aan de kinderen van de zorggroep aan de instructietafel. Daarna kunnen ook zij de sommen zelfstandig gaan maken. Als het werk voor die dag klaar is, werken de kinderen aan hun weektaak. De kinderen die in de plusgroep zitten maken dan moeilijkere sommen.