Weerbaarheid en anti-pestbeleid

 

Ouders hebben als taak hun kinderen te verzorgen en op te voeden en hen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Weerbaarheid valt hier ook onder. Maar hier ligt ook een rol voor de school en daar zijn we ons terdege van bewust!
Met weerbaarheid van kinderen wordt bedoeld dat kinderen voor zichzelf kunnen en durven opkomen. Onze begeleiding is gericht op het vergroten/herstellen van de eigen kracht en het inzicht, bedenken en (durven) inzetten van oplossingsrichtingen in situaties waarin een beroep gedaan wordt op de persoonlijke weerbaarheid en assertiviteit (tegen zowel leeftijdsgenoten als volwassenen). Een voorbeeld van negatief gedrag is pesten, wat we met een krachtig anti-pestbeleid (vastgelegd in een protocol) willen voorkomen. Andere voorbeelden zijn het leren omgaan met groepsdruk en mediawijsheid.

Een veilige en vertrouwde omgeving vormt de basis waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Het is dus belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Voorwaarden voor een vertrouwde omgeving beginnen bij duidelijkheid; zowel voor de kinderen als het personeel.