Plusgroep "Matilda"


De plusgroep Matilda is er voor kinderen uit groep 5 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben.
Iedere woensdag krijgen zij een deel van de ochtend  apart les op een manier die recht doet aan hun talenten. 
Er wordt gewerkt met thema’s, waarbij het niet alleen gaat om het vergaren van kennis, maar waarbij de eigen inbreng en ideeën van de kinderen ook van groot belang zijn.
Zo zijn er presentaties gemaakt over wereldsterren, nieuwe gezelschapsspelletjes ontworpen of proefjes uitgevoerd om kennis te maken met natuur- en scheikunde.
Welke kinderen voor de plusgroep in aanmerkingen komen, hangt af van een aantal factoren. Naast wel of niet meer-/hoogbegaafd, speelt motivatie en de manier waarop het kind in de eigen groep functioneert een belangrijke rol.
Voordat kinderen aan de plusgroep worden toegevoegd, is daar altijd eerst overleg met de ouders over.