Plusgroep "Matilda"

Wat is de Matildagroep? 
 
De Matildagroep op de Roald Dahl is er voor kinderen uit groep 4 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben. De lessen vinden plaats op donderdagochtend en worden gegeven door Mevr. Joyce Blijenberg. Net zoals leerlingen met leerachterstanden speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor (hoog)begaafde leerlingen. In de Matildagroep houden we dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften. 

Elk jaar wordt opnieuw gekeken wie er in aanmerking komen voor de Matildagroep. Het is een dynamische groep. Er komen kinderen bij, maar er gaan ook soms kinderen weg. Dit vergt maatwerk en er zal altijd eerst overleg plaatsvinden met de ouders voor er een beslissing genomen wordt. 

Hoe werken we in de Matildagroep? 

De Matildagroep is gericht op de aanpak van een opdracht en minder gericht op het resultaat. Een moeilijke som uitrekenen kunnen hoogbegaafde kinderen namelijk wel. Belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces. 

Waarom dat zo belangrijk is? Als je een gemiddelde leerling bent en je haalt een onvoldoende, dan weet je dat je de stof moet herhalen. Of je zoekt andere informatiebronnen om de stof te begrijpen. Dit klinkt heel logisch en simpel, maar toch is het allemaal aangeleerd gedrag. Dus als jij als kind overal goed in was op school, en als volwassene stuit je plotseling op iets waar je minder goed in bent, dan heb je geen idee hoe je hier beter in moet presteren. De Matildagroep helpt de leerling met dit leerproces. Zodat ook zij deze vaardigheden leren. De leerlingen gaan door de opdrachten en projecten die ze maken veelvuldig aan de slag met onder andere: de leerkuil, fixed en growth mindset en de executieve functies. De leerkracht heeft een coachende rol en begeleidt de leerlingen hierin zo goed mogelijk door ze te laten ervaren en daarna het gesprek met ze aan te gaan hierover. Dit kan zowel in groepsverband als individueel zijn. 

Sociaal aspect van de Matildagroep. 

Altijd maar de slimste van de klas zijn, is voor een (hoog)begaafde leerling soms vervelend. Niemand wil anders zijn. En omdat de leerlingen vaak voorlopen op de lesstof, zorgt dit voor een steeds grotere kloof tussen hem/haar en de klasgenootjes. De leerling werkt dus vaak alleen en heeft daardoor minder sociale interactie. Soms gaan leerlingen zich zelfs aanpassen (onderpresteren) aan het niveau van de klas, om maar niet op te vallen. De Matildagroep is daarom goed voor de sociale vaardigheden. De leerlingen werken samen met anderen die hetzelfde leerniveau hebben en die ook op dezelfde manier denken. Hierdoor worden ze uitgedaagd om met gelijkgestemden aan een opdracht/project te werken. Dit kan soms ook best lastig zijn, omdat de ander nu ook goede ideeën heeft en je dan ineens voor jezelf op moet komen en samen een oplossing moet vinden. 

Communicatie 
 
De leerkracht zet elke week een kort bericht op de pagina van de Matildagroep op Parro, waarin de activiteiten van die dag beschreven worden. Zo weten ouders en leerkrachten welke activiteiten er die dag aan bod zijn gekomen en welk werk volgende keer af moet zijn. Ouders kunnen via Parro contact opnemen met de leerkracht wanneer zij vragen hebben. Elk rapport schrijft de leerkracht een stuk over de leerling, de groepsleerkracht neemt dit stukje mee in de 10-minuten gesprekken.