Inspectierapport

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en bezoekt daarom minstens één keer per vier jaar de scholen, waaronder uiteraard ook onze school.
Hier wordt een rapport van opgesteld, het zogenaamde inspectierapport. Dit rapport is openbaar en op deze pagina treft u een samenvatting aan van de belangrijkste oordelen uit ons laatste inspectierapport.

• De school haalt goede eindresultaten in de kernvakken.
• Er is voor leerlingen een goed aanbod dat vooral rond taal en lezen
  verrijkend is te noemen. Naast de nadruk op de basis van lezen past
  verbreding en verdieping op andere gebieden goed in de ambities van de
  school.
• De leraren geven goed les en weten hun leerlingen te stimuleren om te
  leren.
• De school kan zich goed verantwoorden over het leren van de leerlingen.
• De school kent een veilig en prettig schoolklimaat. De open cultuur en
  laagdrempeligheid zijn sterke punten en de school als geheel spant zich
  daar bewust voor in.
• De rust, prettige sfeer en de activiteiten die de school organiseert maken
  dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op de school. Ouders
  ervaren de laagdrempeligheid, de open, betrokken cultuur van de school
  als sterk punt.
• De school kent een professionele kwaliteitscultuur. De school is steeds op
  zoek naar het realiseren van haar opdracht en naar verdere ontwikkeling.
• De directie stuurt de kwaliteitszorg goed aan. De werkwijze wordt
  gedragen door de leraren en is gericht op borging en een duidelijke
  structuur. De school kan bepaalde kwaliteitszorggegevens nog beter
  benutten om de kwaliteit van de school op schoolniveau zichtbaar te
  maken, bijvoorbeeld rondom het didactisch handelen.