Sociaal-emotioneel leren

Voor sociaal-emotioneel leren maken we gebruik van de methode : Kwink.
Sociaal en emotioneel leren (SEL) is het proces waarbij kinderen de kennis, attitudes en vaardigheden ontwikkelen om:
• Emoties te begrijpen en ermee om te gaan.
• Positieve doelen te stellen en te bereiken.
• Empathie voor anderen te voelen en te tonen.
• Positieve relaties op te bouwen en te onderhouden.
• Verantwoorde beslissingen te nemen.

Het ontwikkelen van deze competenties is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind.
School is daar bij uitstek een geschikte plaats voor. Met onze methode Kwink staat er 2-wekelijks voor alle groepen een les op het programma met hetzelfde thema.