Mediawijsheid
 

Media hebben een grote invloed in het leven van kinderen en jongeren. Via tv, internet en sociale media komen zij in aanraking met verschillende soorten beelden en informatie. Met ons onderwijs willen we eraan bijdragen dat onze leerlingen op een bewuste, verantwoorde en positieve manier omgaan met die media. Voor groep 5 t/m 8 hebben we hiervoor een onderwijsprogramma opgesteld. Zo wordt er bijvoorbeeld in groep 5 gesproken over de voordelen van sociale media en hoe deze wegvallen bij verkeerd gebruik. 
Daarnaast doen groep 7 en 8 In de week van de mediawijsheid mee aan het spannende mediaspel MediaMasters. Een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen de leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je verstandig om met WhatsApp, privacy en nepnieuws.
De leerlingen gaan samen in de klas en thuis het avontuur aan en moeten hun krachten bundelen om de MediaMissies te volbrengen.
Om de ouders/verzorgers van onze leerlingen te informeren over mediawijsheid, wordt er elk jaar in groep 6 een ouderbijeenkomst gepland over dit onderwerp.