Resultaten


Afbeeldingsresultaat voor plaatje iep eindtoets

Om de resultaten van ons onderwijs objectief te meten, maken we gebruik van de Cito-toetsen.
De resultaten kunnen dan afgezet worden tegen de norm die de onderwijsinspectie hanteert en de ambities die wij ons als school stellen.
Voor de eindtoets in groep 8 maken we gebruik van de IEP-toets.
Met een gemiddelde score van 77.2  behaalden onze leerlingen uit groep 8 dit afgelopen schooljaar een score op deze eindtoets, die iets lager lag dan het landelijk gemiddelde. Uiteraard blijven we altijd streven naar verbetering, door te kijken naar hiaten op individueel- en groepsniveau. Deze worden in de groepsplannen verwerkt en vindt extra instructie plaats. 
Van groot belang is dat onze leerlingen na het verlaten van de basisschool een grote kans op succes hebben op de bij hen passende vorm van voortgezet onderwijs.
De leerlingen van onze school vinden een goede aansluiting in het voortgezet onderwijs. Dat merken wij aan de terugkoppelingen die plaats vinden en aan de cijfers die ons vertellen welk percentage leerlingen het onderwijs blijft volgen conform het advies van onze school.
Hoewel we tevreden zijn over onze resultaten en verwijzingen naar het voortgezet onderwijs, wijzen we u erop dat het niet automatisch zo hoeft te zijn dat een school “beter” is naarmate er meer leerlingen naar een “hoger” schooltype gaan. De aanleg van leerlingen en de achtergrond die zij hebben, spelen ook een grote rol.