Veiligheid

Om tot leren te komen moet een kind met plezier naar school gaan. Het welbevinden van onze leerlingen, vinden we daarom uiterst belangrijk. Hierin spelen school en leerkracht een belangrijke rol, want  bij hen ligt de eerste verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede sfeer en een positief werkklimaat.
We starten ieder schooljaar met het programma "Grip op de Groep" om aan een goede groepsdynamica te werken en hebben een methoge voor sociaal-emotioneel leren: Kwink.
Om de de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te meten, maken we bij de kleuters gebruik van het volgsysteem van Bosos en bij groep 3 t/m 8 van Zien!

Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is, dat de school jaarlijks in beeld brengt of de leerlingen zich veilig voelen. Het actief tegengaan van pesten is daar een onderdeel van.
Om goed beleid te voeren t.a.v. sociale veiligheid is het daarom van belang om inzicht te hebben in de feitelijk en ervaren veiligheid van de leerlingen.
We monitoren dit door de leerlingen van groep 6 t/m 8 de leerlingenvragenlijsten van Zien in te laten vullen en bij de kindgesprekken navraag te doen over hun welbevinden.
  

                     Veilig schoolklimaat