Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur hebben we hoog in het vaandel staan. Door kinderen meer mee te geven waarmee
* ze zich kunnen uitdrukken,
* zichzelf kunnen ontdekken,
* zich kunnen ontwikkelen,
* op een andere manier kunnen communiceren,
* een positief zelfbeeld ontwikkelen,
geven we vorm aan onze visie, dat een kind zich alleen maar goed kan ontwikkelen als hij/zij op alle gebieden de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 
Jaarlijks staat kunst en cultuur als thema centraal en komen afwisselend beeldende vorming, toneel, dans en muziek aan bod.

Het kunst- en cultuurbeleid van obs Roald Dahl is vastgelegd in een beleidsplan en wordt gecoördineerd door de cultuurcoördinator van onze school.