Onze school

Obs Roald Dahl
Onze school heet openbare basisschool Roald Dahl (vernoemd naar de Engelse schrijver Roald Dahl) en ligt in de Westwijk van Sliedrecht. De school beschikt over een modern gebouw en staat in een rustige, groenrijke omgeving. De route voor de kinderen naar en van school is veilig. 

Een openbare school
Op een openbare school is iedereen welkom, ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen, iets waaraan in deze maatschappij veel behoefte is. Openbaar onderwijs: niet apart, maar samen.

Onze visie
Uiteraard staat leren centraal op onze school, maar ook andere dingen zijn belangrijk. Kinderen moeten hun persoonlijkheid ontwikkelen door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze moeten leren omgaan met elkaar en verdraagzaam zijn.

Wij streven ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste.
Op school zorgen we voor een ongedwongen sfeer met respect voor elkaar en duidelijke gedragsregels.
Deze visie geeft de identiteit van onze school weer en geeft tevens het kader aan waarbinnen allerlei essentiële beslissingen over het onderwijs genomen worden.

Het onderwijs
Op onze school zitten ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Voor elk leerjaar is er een groep waarin een bepaalde hoeveelheid leerstof wordt aangeboden.
Het is echter niet zo dat leerlingen, ook al hebben ze dezelfde leeftijd, hetzelfde kunnen en weten en daarom gebaat zijn bij hetzelfde onderwijsaanbod. Met een uitgekiend systeem van adaptief onderwijs sluiten we aan op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We houden de vorderingen nauwkeurig bij en daar waar nodig krijgen kinderen extra aandacht. Dit geldt voor zowel de kinderen die meer kunnen als voor de kinderen die ergens moeite mee hebben.

 

Obs Roald Dahl: literaire basisschool
Wat onze school onderscheidt van andere scholen is dat we een literaire basisschool zijn. Omdat lezen zo ongelooflijk belangrijk is, willen we daar met onze leerlingen extra aandacht aan besteden. Literatuur loopt als een rode draad door ons onderwijs, van speciale leesactiviteiten, boekpromoties tot een heuse Roald Dahl-dag.

Informatievoorziening aan de ouders
Goed overleg tussen ouders en leerkrachten is in het belang van uw kind. Voordat uw kind voor het eerst op school komt, wordt er een kennismakingsmiddag georganiseerd. U kunt dan kennismaken met de leerkracht van groep 1. Tevens hoort u het een en ander over de werkwijze in de groep en bestaat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen. In alle groepen wordt aan het begin van het cursusjaar een informatieavond georganiseerd en drie maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van uw kind. Bij het tweede en derde 10-minuten gesprek wordt tevens het school rapport met u besproken en kunt u het werk van uw kind bekijken. Ook de leerkrachten van de kleuters voeren 10-minuten gesprekken.
Het kan natuurlijk ook noodzakelijk zijn dat u vaker met de leerkracht van gedachten wisselt, omdat dit in het belang van uw kind is. In dit geval wordt een afspraak gemaakt. Het initiatief tot het voeren van dergelijke extra gesprekken kan zowel van u als van de leerkracht uitgaan.
Naast de specifieke informatievoorziening over uw kind is er ook algemene informatie. Jaarlijks geeft de school een informatiegids en een schoolgids uit; maandelijks, t.w. de eerste schoolmaandag van de maand, verschijnt de nieuwsbrief. Tevens ontvangt u regelmatig projectfolders.