Hulpouders 

Goed en modern onderwijs kan niet zonder hulpouders. Wanneer ouders morgen besluiten om hun activiteiten in en voor het basisonderwijs te staken, zouden vele activiteiten niet meer georganiseerd kunnen worden. En dat zou toch wel bijzonder jammer zijn!!

Ouders kunnen zitting nemen in de Oudervereniging, een werkgroep om een bepaalde activteit mee te helpen organiseren of de medezeggenschapsraad, maar kunnen ook onderwijsondersteunend werk verrichten.
Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan lees- en knutselouders. Met nadruk stellen we hier dat het om ondersteunende activiteiten gaat. De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de les en geeft de eerste instructie.
Ouders helpen de kinderen bij de uitvoering van hun werkzaamheden met raad (nadere uitleg) en daad (voordoen, helpen) en zijn als dusdanig ondersteunend bezig. 

Een andere vorm van ouderparticipatie is het verrichten van hand- en spandiensten. Tal van klusjes kunnen worden uitgevoerd die niet direct met het onderwijzen te maken hebben, maar waar het wel fijn van is dat ze gebeuren. Je kunt hierbij denken aan taxihulp, huishoudelijke klusjes of reparatiewerkzaamheden. 
Via de ouderraad en het personeel worden zij dan zonodig gevraagd, waarbij het uitgangspunt is dat het niet steeds dezelfde ouders moeten zijn die helpen. Indien mogelijk worden de activiteiten verdeeld over allen die zich hiervoor opgegeven hebben.