Oudervereniging

De oudervereniging van onze school telt 14 leden. In de oudervereniging zitten allemaal gewone ouders van leerlingen van onze school.
Het zijn echter wel ouders die zo gaande het jaar tijd en energie willen steken in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die de school extra leuk maken.
De (literaire) projecten, het sinterklaasfeest, het kerstfeest met het kerstdiner, de eindweek .... het is zo maar even een greep uit de activiteiten waar de oudervereniging zich in samenwerking met het team voor inzet. En nee, dat betekent niet dat men altijd allemaal overal bij moet zijn. Meestal zet een ieder zich in voor wat hem of haar het meeste aanspreekt. Bovendien heeft de één nou eenmaal meer tijd te besteden dan de ander.  
Dit wordt allemaal be- en afgesproken op de vergaderingen van de oudervereniging die zo'n 10 keer per schooljaar gehouden worden. Eenmaal per jaar (september/oktober) is er een speciale vergadering, waarop verantwoording wordt afgelegd over het werk in het afgelopen jaar.
Ook de begroting voor het komende jaar wordt dan gepresenteerd en ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd. Tevens wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage+schoolreisgeld bepaald. De penningmeester legt voor het financiële gedeelte verantwoording af.
Een ouderraadslid wordt voor drie jaar gekozen. De OR telt maximaal veertien leden.
De vergaderingen van de OR zijn openbaar en het reglement ligt op verzoek ter inzage.