Nieuwsbrief


Nieuw schooljaar
Na een hopelijk heerlijke zomervakantie gaan we weer aan de slag! Wij hebben er in ieder geval weer zin in en gaan er vanuit dat de kinderen er ook zo over denken.
We wensen iedereen alvast een leerzaam en leuk schooljaar toe.
 

 
Informatiegids en informatieavond
Drie jaar geleden hebben we besloten om de schoolgids met de meer algemene informatie, zoals bijvoorbeeld onze visie op het onderwijs, de opzet van ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen enz. voortaan 1x per 3 jaar te verstrekken. Het is nu tijd voor een nieuwe versie!
De gids is vanaf 1 oktober te downloaden op onze website. Wie toch een schriftelijke versie wil, kan deze opvragen bij de directie. Als bijlage bij de nieuwsbrief ontvangt u wel de schriftelijke versie van de  informatiegids met actuele en praktische informatie over het schooljaar 2010-2011. De jaarlijkse informatieavond, waarop de leerkracht(en) u informeren over het programma en de werkwijze in hun groep, staat gepland op maandag 6 september. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor.
 

 
Overblijven
Gezien de grootte van het aantal overblijvers is er na goed overleg tussen de overblijfouders en het team besloten om de organisatie enigszins te veranderen cq. te verbeteren. Via de brief die eveneens als bijlage bij deze nieuwsbrief is meegegeven, brengen we u op de hoogte van de veranderingen. We verzoeken u hier goede nota van te nemen, zodat het overblijven vlot weer op rolletjes verloopt.
Doorgeven wijzigingen
Voor het up-to-date houden van onze leerlingenadministratie is het nodig dat wij door u op de hoogte gesteld worden van wijzigingen in adres, telefoonnummer thuis/werk/mobiel e.d.
Mocht u wijzigingen door moeten geven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk bij voorkeur schriftelijk doen?
 

 
Schoolzwemmen
Het tweewekelijkse schoolzwemmen voor de groepen 4 en 5 start op vrijdag 27 augustus. De kinderen zwemmen van 10.50 – 11.40 uur en het vervoer naar en van het zwembad gebeurt per bus. Rino Huijzer zorgt samen met een ouder of stagiaire voor de begeleiding. Op de volgende data staat voor ons het schoolzwemmen op het programma: 27-08 / 10-09 / 24-09 / 08-10 / 05-11 / 19-11 / 17-12 / 14-01 / 28-01 / 11-02 /
25-02 / 11-03 / 25-03 / 08-04 / 20-05 / 17-06 /
 

Personeelszaken
Als opvolgster van Teus Kraaijeveld is Marloes Honders aan ons team toegevoegd. We heten Marloes van harte welkom en hopen dat ze het goed naar haar zin zal krijgen op onze school. Marloes gaat lesgeven aan groep 1-2b.
 
Van Teus Kraaijeveld gaan we na 36 jaar trouwe dienst aan de Roald Dahlschool afscheid nemen. Teus gaat met ingang van woensdag 1 september met vervroegd pensioen. Op deze dag zullen we met een feestelijk programma afscheid van hem nemen. We vinden het ook heel leuk om hem namens de kinderen en het personeel een cadeau aan te bieden. Uw (uiteraard vrijwillige) bijdrage is hiervoor welkom en kan via uw kind(eren) ingeleverd worden bij één van de groepsleerkrachten. Mocht u persoonlijk afscheid van Teus willen nemen, dan kan dit tijdens de inloop op woensdagochtend 1 september van 11.30 – 12.15 uur.
 


|  de Roald Dahlschool  |   Prickwaert 204  |  3363 BJ Sliedrecht  |  T: 0184 - 415314  | email  |