Nieuwsbrief


Jaarvergadering Oudervereniging
Op woensdag 15 september houdt de oudervereniging haar jaarvergadering. Er wordt verslag gedaan van de activiteiten in het afgelopen schooljaar en het financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring aangeboden. Tevens komt de financiële begroting voor het huidige schooljaar aan de orde, die gebaseerd is op de ouderbijdragen. Dit is het geld dat de ouderraad gebruikt om haar activiteiten te bekostigen. Daarnaast betaalde u nog de kosten van de schoolreis. Dat gaat veranderen! Vanaf dit schooljaar gaan we de ouderbijdrage en de kosten van de schoolreis in één bedrag incasseren. Er zullen op de jaarvergadering 3 tarieven worden vastgesteld afhankelijk van het soort schoolreis. Dit betekent dus een bedrag voor groep 1 en 2, een bedrag voor groep 3 t/m 7 en een bedrag voor groep 8. De jaarvergadering begint om 19.30 uur en u bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.
 

Actie “Sliedrecht helpt Oeganda”
Al maanden geleden heeft de stichting UCCF (Uganda Child Care Foundation) die zich ten doel stelt om het leven van kinderen in Oeganda te verbeteren, een actie voorbereid waarbij ook de kinderen van alle Sliedrechtse scholen betrokken zijn. De start van deze actie was afgelopen vrijdag en viel ongelukkigerwijs nagenoeg tegelijkertijd met de nationale actie voor Pakistan. Toch zijn de kinderen uit groep 3 t/m 8 met de kraskaarten op pad gegaan om, zoals u ook op de kraskaart kunt lezen, geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kleuterschool. Op donderdag 16 september wordt de actie afgerond. Het kinderkoor Mwangaza uit Oeganda treedt dan in Theater De Lockhorst op voor de schoolkinderen uit Sliedrecht. Het programma voor deze dag is nog niet definitief bekend. ‘s Avonds (van 20.00 – 22.00 uur) is er een concert voor de Sliedrechtse bevolking.
 

September: maand van Roald Dahl
Als literaire basisschool stellen we elke maand een thema centraal, waaraan we met alle groepen werken. Dit om onder andere het leesgedrag van onze leerlingen te stimuleren.
In de maand september staat Roald Dahl centraal en traditiegetrouw zullen we zijn geboortedag (13 september) vieren. Er staan tal van leuke en leerzame activiteiten op het programma. Het boek “De fantastische Meneer Vos” vormt deze keer het centrale thema.
 

Afscheid Meester Teus
Morgen, woensdag 1 september nemen we afscheid van meester Teus. Het wordt vast een leuke ochtend en u bent, zoals u op de kaart hebt kunnen lezen, van harte welkom tussen 11.45 en 12.30 uur op de afscheidsreceptie. We willen iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd aan het afscheidscadeau hiervoor hartelijk bedanken. We hebben echt een heel mooi cadeau kunnen kopen!

Jantje Beton
Ook in september staat de Jantje Beton Loterij op het programma.  Een actie waaraan jaarlijks veel basisscholen enthousiast deelnemen. Dit jaar zijn wij weer aan de beurt. We hebben namelijk met de Anne de Vriesschool afgesproken om de beurt deel te nemen. Met deze actie kunt u iets doen voor het goede doel én tegelijkertijd geld verdienen voor onze eigen school! De helft van de opbrengst van de Jantje Beton Loterij mag de school namelijk zelf gebruiken. Wij willen de opbrengst gebruiken voor speelmateriaal op het schoolplein. De andere helft gaat naar Jantje Beton, die het geld besteedt aan kinderen die het extra hard nodig hebben. De loterij is een interne actie. Dat betekent dat de kinderen de loten mogen verkopen aan familie, vrienden en kennissen. Elk lotenboekje bevat 10 loten à €2,00. Op de voorzijde van het lot staan het doel, het prijzenpakket en de trekkingsdatum vermeld. Op de achterzijde staan de bindende voorwaarden van de loterij en de wijze waarop de winnende lotnummers worden gepubliceerd. Tevens staat aangegeven hoe men gewonnen prijzen kan opvragen. Achterin elk lotenboekje staat een prijsvraag voor de kinderen die
 
daarmee leuke prijzen kunnen winnen! Alle deelnemende kinderen krijgen een informatiebrief voor de ouders mee en één voor henzelf. Wij willen graag weten of u uw kind(eren) toestemming geeft om aan de actie mee te doen. U kunt dit aangeven via bijgevoegd antwoordstrookje dat u kunt inleveren via uw oudste kind bij ons op school uiterlijk dinsdag 7 september. Met het bestellen van de lotenboekjes zijn wij uitgegaan van één lotenboekje per gezin. Dat betekent dat er dus 10 loten verkocht moeten worden, eventueel niet verkochte loten kunnen terug gegeven worden. De actieperiode van de Jantje Beton Loterij is van woensdag 8 t/m dinsdag 23 september.
 

Schaken op school
Binnenkort gaan we starten met een schaakcursus. In ongeveer 25 lessen op maandagmiddag van 15.30 – 16.15 uur kunnen kinderen uit groep 7 en 8 gratis een schaakcursus volgen. Schaken is niet alleen een leuk spel om te spelen, maar heeft ook een bijzondere meerwaarde op het vlak van rekenen, logisch nadenken, analyseren en combineren. De school zorgt voor de materialen en de cursus wordt afgerond met een examen waarmee de kinderen een officieel diploma kunnen behalen. Rino Huijzer en Stefan van der Weiden gaan de cursus geven en worden daarbij ondersteund door Schaakvereniging Sliedrecht. Kinderen uit groep 7 en 8 die mee willen doen kunnen zich opgeven bij meester Stefan. Deelname is, zoals eerder vermeld gratis, maar niet vrijblijvend. Van de kinderen die zich opgeven, wordt dus verwacht dat ze er in principe elke maandagmiddag zijn. De cursus start op maandag 20 september.
 

Informatieavond
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor de informatieavond op maandag 6 september. Via het antwoordstrookje kunt u zich aanmelden. We hopen dat u in de gelegenheid bent om op deze avond aanwezig te zijn.
 
 

|  de Roald Dahlschool  |   Prickwaert 204  |  3363 BJ Sliedrecht  |  T: 0184 - 415314  | email  |