Parro

Parro Parro is een beveiligde Whatsapp behorend bij ons administratiesysteem en is bedoeld voor korte berichten in de communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s) van die betreffende groep.
Via de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) wordt u uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
U ontvangt via Parro niet alleen mededelingen, u kunt de leerkracht ook zelf een berichtje sturen.
Op vragen, die op de werkdag van de betreffende leerkracht tussen 8.00-16.30 uur worden gesteld, zal zo mogelijk dezelfde dag nog worden gereageerd. Lukt dit niet, dan krijgt u op de eerstvolgende werkdag van deze leerkracht antwoord.
Ook kunt u de absentie van uw kind(eren) via Parro doorgeven. Als u deze mogelijkheid aanklikt, kunt u uit drie absentieredenen kiezen: afwezig vanwege ziekte, familieomstandigheden of doktersbezoek (hieronder vallen ook tandarts, logopedist enz.) Uw melding komt direct bij de leerkracht binnen en wordt automatisch verwerkt in ons administratiesysteem. De betermelding kunt u vervolgens doen, door een berichtje naar de leerkracht te sturen.

COMMUNICATIE VIA PARRO - PDF Gratis download