Ouderbijdrage
Onze oudervereniging bestaat uit ongeveer 14 leden en is een club enthousiaste mensen, die gaande het schooljaar energie willen steken in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die de school extra leuk maken.
De (literaire) projecten, het sinterklaasfeest, het kerstfeest met het kerstdiner,het cultuurproject, de eindweek. Het is zo maar een greep uit de activiteiten waar de oudervereniging zich in samenwerking met het team voor inzet.
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, heeft de oudervereniging geld nodig dat bijeen wordt gebracht door de ouderbijdragen. Deze vrijwillige, jaarlijkse ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 30,- per leerling.
Voor kinderen die in de loop van het schooljaar bij ons op school starten, mag worden volstaan met een betaling van een evenredig deel.  
Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u begin oktober een factuur, die via IDEAL betaald kan worden.


Schoolreisgeld
Naast de ouderbijdrage betaalt u nog voor de schoolreizen. Dit bedrag is niet voor alle leerlingen hetzelfde.
De kinderen uit groep 1 en 2 gaan namelijk een ochtend naar de speeltuin, groep 3 t/m 7 gaan een dag op schoolreis naar een pretpark o.i.d. en groep 8 gaat zelfs op meerdaagse schoolreis. 
Voor het betalen van de schoolreis ontvangt u in maart een factuur,  die via IDEAL betaald kan worden.
Het schoolreisgeld bedraagt voor de kinderen uit 
groep 1+2         €  20,00
groep 3 t/m 7    €  30,00
groep 8             €140,00

Afbeeldingsresultaat voor plaatje ouderbijdrage